Teiporama

arrow_back Produksjoner

Ideen med prosjektet Teiporama er å gjøre seg kjent med begrepet installasjon, et begrep vi ofte møter i samtidskunsten. Hva betyr det og hvordan kan man lage en installasjon?

Vi gjør oss kjent med begrepene kunst og installasjon og gir felles eksempler på disse.

For å få en følelse av hva en installasjon kan være vil vi bruke teip med forskjellige farger. Teip er et enkelt materiale å jobbe med, som alle har et forhold til og hvor vi raskt kommer opp i formatet. Ved å lage linjer og former med teipen, vil vi forandre opplevelsen av rommet.  

Å jobbe utenom de vanlige rammene er en god måte å føle seg fri når man skaper. Det er ingenting som er riktig eller galt. Det vi skal skape er en felles installasjon, hver og én med sin teip-rull.

 


Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nej

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

20 minutter

Nedriggingstid

20 minutter

Arena/rom

Klasserom, Gymsal, Auditorium, Aula eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Vi kan jobbe i klasserom, musikkrom, aula, ja egentlig i alle rom som ikke har vegg til vegg teppe. Evt. kan vi jobbe utendørs.

Teiporama starter med en kort introduksjon der jeg spør hva elevene tenker på når jeg nevner ordet kunst. Vi gjør oss kjent med begrepene kunst og installasjon og gir felles eksempler på disse. Jeg vil vise noen bilder av installasjoner som jeg selv har laget.

For å få en følelse av hva en installasjon kan være vil vi bruke teip med forskjellige farger og bredder. Teip er et enkelt materiale å jobbe med, som alle har et forhold til og hvor vi raskt kommer opp i formatet. Vi utfører en performativ handling der vi bruker hele kroppen; vi beveger oss rundt i rommet og trekker ut meter etter meter med teip. Ved å lage linjer og former med teipen, vil vi forandre opplevelsen av rommet.  

På forhånd er det avtalt med ansvarlig lærer hvilket rom, innendørs eller utendørs, som er best egnet for å gjennomføre installasjonen. Vi jobber selvsagt med en teip som er lett å fjerne.

Arrangert av

Agder fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Sandra Norrbin

Andre medvirkende

0

Gruppenavn

Sandra Norrbin

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Irene Saga Ikdal, tlf: +47 938 39 148, e-post: irene.saga.ikdal@agderfk.no

Kontaktperson utøver

Sandra Norrbin, tlf: +47 452 11 906, e-post: sandranorrbin@gmail.com