Bilde av en liten, blå buss
Blå buss

Bestilling av buss

Veiledning til bestilling av buss for elevtransport til DKS-tilbud i regi av Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen betaler busstransport der det er nødvendig for tilbud fra Den kulturelle skolesekken.
Skoler som trenger buss bestiller selv billigste alternativ for eksempel fra ett av selskapene angitt under.

Vi har ikke faste avtaler med busselskap. For små skoler kan det være økonomisk å bruke maxitaxi i stedet. Bruk det billigste tilbudet som fungerer tilfredsstillende.

Gi beskjed om at regningene må utstedes til fylkeskommunen.

Fakturaadresse:
Agder fylkeskommune:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, merket med ressursnr. 91287.
EHF: 921 707 134
 
Be busselskapet merke regning med navn på produksjon, dato og navn på skolen.

Det er også viktig å skille mellom tilbudene fra kommunen og tilbudene fra fylkeskommunen slik at regningene kommer til riktig adressat. 

Oversikt over aktuelle busselskap:

Boreal Travel, e-post: tur@boreal.no
(Bruker i hovedsak epost, men kan også treffes på tlf: 51599060.)

Sørlandsruta, tlf. 38278200

Setesdal Bilruter, tlf. 37934400

Frolandsruta, tlf. 48074666

Birkeland busser, tlf. 38183035