DKS Agder søker jury- og kritikerklasser til Uprisen 2023

Den kulturelle skolesekken i Agder ser etter til sammen fire klasser med engasjerte lærere til to spennende ekstraprosjekt knytte til Uprisen. Uprisen er en nasjonal litteraturpris som deles ut årlig med stor ståhei på Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai. Det unike med Uprisen er at ungdom bestemmer fra start til mål.

Juryklasse

Vi ser etter en juryklasse fra årets 8. trinn. Juryklassen blir en av elleve klasser som får være med på å avgjøre hvem som vinner prisen. Vi søker elever og lærere som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur. Elleve utvalgte 9. klasser utgjør den nasjonale juryen som kårer Uprisen. Neste år kan din klasse få det ærefulle oppdraget i ditt fylke! 

Hva er Uprisen? 

Sammen med Brageprisen og Kulturdepartementets barnebokpriser er Uprisen noe av det gjeveste en forfatter kan motta. I Uprisen – årets ungdomsbok avgjør ungdommene hvem som vinner.  

Prisarbeidet går gjennom hele skoleåret og er delt i fire. Først ut er 33 kritikerklasser som gjennom høsten anmelder alle årets ungdomsbøker. I januar nominerer en ungdomsjury fem bøker på bakgrunn av kritikerklassenes meninger. En av disse bøkene vil vinne tittelen Årets ungdomsbok. Juryklassene bestemmer hvilken. 

Juryklassene leser og vurderer fra februar til mai, og hver klasse diskuterer seg fram til en favoritt. Alle juryklasser velger to representanter som de sender til prisens fjerde ledd: Storjuryen. Storjuryen møtes på Norsk Litteraturfestival i Lillehammer siste uka i mai og kommer fram til en felles vinner. Prisen deles ut dagen etter. 

Juryklassen får: 

 • En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris 
 • Gratis tilsendte eksemplarer av hver av de fem nominerte bøkene. Det totale antallet bøker utgjør minimum en bok per elev. 
 • Besøk av en profesjonell kritiker tre ganger i løpet av leseperioden. 
 • Mulighet for medieomtale i riksdekkende media og lokalpresse. 
 • Tilbud om å dra på utdelingen av Uprisen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i slutten av mai. Arrangementer, mat og overnatting dekkes for inntil 30 elever. Reise må finansiers selv. 
   

Skolen og klassen forplikter seg til: 

 • Å bruke mye tid i leseperioden 
  At læreren deltar på et obligatorisk dagsseminar i Oslo i januar 2023.  
 • Å sende to elever til Lillehammer på storjurymøtet. En lærer må følge elevene. Utgifter er dekket. 

Hvorfor søke: 

 • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter. 
 • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer dybdelesing og mengdelesing. 
 • Uprisen gir muntlige ferdigheter. Elevene får trening i å si sin mening og lytte til andres. 
 • Uprisen går over hele vårsemesteret. Det er intenst, men samtidig et leseprosjekt med kontinuitet.  
 • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir leselyst. 
 • Uprisen gir leseglede. 

Søknaden må inneholde: 

 • Klassetrinn og skole 
 • Antall elever 
 • Hvorfor dere ønsker å være juryklasse 
 • Hvordan dere jobber med litteratur 

Send søknad til: 

Kontaktperson i ditt fylke: DKS-koordinator Barb Lamprecht Wang, barb.wang@agderfk.no, tel 901 64 777

 Søknadsfrist: 09.05.22  

Uprisen – årets ungdomsbok er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og alle fylkene. Dere kan få vite mer på uprisen.no, eller ved å se denne filmen.  

Kritikerklasser

Vi ser etter tre ungdomsskoleklasser som skal anmelde alle årets norske ungdomsbøker på Uprisen.no. sammen med anmeldelser fra 32 andre klasser, danner de grunnlaget for nominasjonen av årets fem beste bøker som går videre til superfinalen.

Kritikerklassene får: 

 • En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris 
 • Minst 15 ferske ungdomsbøker til odel og eie 
 • Tilbud om totimers skrivekurs, digitalt eller fysisk 

Skolen forplikter seg til å: 

 • Gi lærer en dag til oppstartseminar og forberedelse. Utgifter er dekket. 
 • Publisere minst én anmeldelse per tilsendte bok 

Hvorfor søke: 

 • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter.  
 • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer til både dybdelesing og mengdelesing. 
 • Uprisen gir skrivetrening. Anmeldelsene som publiseres på uprisen.no har offentlig verdi.  
 • Uprisen går over hele høstsemesteret. Det er intenst, men samtidig et leseprosjekt med kontinuitet.  
 • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir leselyst. 
 • Uprisen gir leseglede. 

Alle klasser på ungdomstrinnet kan søke. Skoler kan søke med flere klasser. 

Søknaden må inneholde: 

 • Klassetrinn og skole 
 • Antall elever 
 • Hvorfor dere ønsker å være kritikerklasse 
 • Hvordan dere jobber med litteratur 

Send søknad til: 

Kontaktperson i ditt fylke: DKS-koordinator Barb Lamprecht Wang, barb.wang@agderfk.no, tel 901 64 777

Søknadsfrist: 09.05.22