Bildet er tatt av Free-photos fra Pixabay

DKS Agder og korona

Ny oppdatering 25.2.21

På grunn av smittesituasjonen på Sørlandet avlyser DKS Agder alle turneer i fylkeskommunal regi i uke 9. Det gjelder følgende turneer for grunnskolen:
Fornorska, Performance, Den tredje vinkel, Fabrikken ved elva og den lille industribygda, Bruk igjen, Fortellerkoffert på eventyr og Magne Mons og Mjølner.

For videregående skole gjelder det Den deprimerte klovnen og Når vi faller.

Ny oppdatering 25.01.21

DKS-turneer med utøvere fra berørte kommune med nye smittevernsrestriksjoner vil bli avlyst i tråd med gjeldende smittevernregler.

Vi holder oss orientert om de nasjonale og regionale retningslinjene for smittevern. Det vil derfor kunne komme endringer på kort varsel. Endringer og avlysninger av turneer sendes på epost til kulturkontakten ved hver skole.

Vi minner om at dersom skolene selv ikke ønsker DKS-besøk denne perioden oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Gjennomføringen vil da bli avlyst ved den enkelte skole.

Ny oppdatering 14.01.21

Ungdoms- og videregående trinn er på rødt nivå i Udir/FHI sin trafikklysmodell for skoler.

DKS-besøk til ungdomstrinn kan gjennomføres der skolen selv ønsker det, og der besøket kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. Noen turneer må dessverre avlyses.

For uke 4 avlyses følgende turneer:

Being Salmon, Being Human.
NORR – da gudene breaket.

For barnetrinnet, uke 4 og 5 gjelder følgende:

Barnetrinn er på gult nivå i Udir/FHI sin trafikklysmodell for skoler. DKS-gjennomføringer på barnetrinn gjennomføres som planlagt, tilpasset gult smittenivå.
Dersom skolene selv ikke ønsker besøk denne perioden vil gjennomføringen avlyses.

Både skoler med rødt og gult smittenivå kontaktes av DKS Agder for å avklare tilpasning eller avlysning. Vi ber om forståelse for at avlysninger kan skje på kort varsel.


Oppdatering 9.1.21

På grunn av koronasituasjonen, strengere smitteverntiltak og myndighetenes anbefalinger om å unngå unødvendige innenlandsreiser avlyser DKS Agder alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med mandag 4. januar til og med fredag 22. januar.

Vi følger situasjonen og de nasjonale og lokale anbefalingene nøye og vil ta en ny vurdering om turneer etter uke 3 mot slutten av uke 2.

Vi takker for forståelsen, og håper vi snart kan starte opp igjen med DKS turneene. oppdatert

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *