"Resikunst" - papirhåndverk med elever 1.-4. trinn. Fra Spor - arena for kulturarv på Stiklestad 2021. Foto: Erik Brandsborg

Verktøyark - veileder for kulturkontakter

Som kulturkontakt skal du legge til rette for kunst- og kulturopplevelser fra Den kulturelle skolesekken i skoletiden.

I denne veilederen finner du informasjon, råd og anbefalinger som kan være til god hjelp i arbeidet.

Veileder for kulturkontakter er produsert i et samarbeid mellom DKS Viken og Kulturtanken. Den er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

Her kan du bla i verktøyarket eller laste den ned som PDF.