Ønsker du å sende inn samme forslag som i fjor?

Det er nå mulig å logge seg inn og reaktivere forslag du tidligere har sendt inn til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen.

For å vise at du er tilgjengelig for oppdrag skoleåret 2021/22, må du sende inn forslag selv om du har hatt oppdrag tidligere. Forslag sendt inn til skoleåret 2020/21 vil være mulig å reaktivere i portalen. Hvis du allerede har avtale med en fylkeskommune eller kommune om videre oppdrag, kan det likevel være lurt å ta kontakt med disse.

Når du reaktiverer et tidligere innsendt forslag, tilgjengeliggjør du det for et nytt skoleår. Husk å se over forslaget før innsendelse. Du kan redigere i forslaget frem til fristen 01.10.2020 kl. 23:59.

Se mer informasjon om reaktivering av forslag under Ofte stilte spørsmål. Kontakt brukerstøtte ved spørsmål eller problemer.

Logg inn i DKS-portalen her


Toppbilde: DKS-produksjonen Piksel, et samarbeid mellom DKS Buskerud, Haugen og Zohar Arkitekter og Buskerud Kunstsenter. (Foto: Lars Opstad/Kulturtanken)