Webinar for lærere

Hvordan kan DKS være et hjelpemiddel i arbeidet med læreplaner?

DKS i Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) inviterer lærere til webinar med dette som tema. 

Produksjoner fra DKS viser nesten alltid til læreveiledning/læreplanmål, men det kan kanskje noen ganger være vanskelig å se hvordan aktiviteten kan bidra rent praktisk i arbeidet med læreplanmål.

Vi har satt opp webinar på to ulike datoer slik at flest mulig har mulighet for å delta. Varighet 2 timer

  • Tirsdag 25. januar kl. 14.00
  • Onsdag 9. februar kl. 14.00

Påmelding gjøres her, frist 20. januar WEBINAR – DKS/læreplanerMona Aas Johansen
Rådgiver / DKS koordinator
Scene Nord
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 86 56
Mobil: +47 414 14 234
www.dkstromsogfinnmark.no
www.scenenord.no