Jubileumspott - løp og søk!

DKS 20 år – ekstra midler til lokal aktivitet for elevene!

Den kulturelle skolesekken er 20 år og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å markere dette ved å gi kommuner og videregående skoler mulighet til å søke midler til et utvidet kunst- og kulturtilbud for sine elever. Det er satt av en pott på NOK 1 million som det kan søkes fra. Maks beløp pr kommune/videregående skole er på NOK 30.000,-. Det kan søkes gjennom hele inneværende skoleår (21/22) men først-til-mølla-prinsippet gjelder.

Om dere har prosjekt/aktiviteter/verksteder dere ønsker å gjennomføre i tillegg til ordinær DKS er det bare å søke. Mål og prinsipper for DKS vil være gjeldende. Midlene tildeles ut ifra et enkelt søknadsskjema med beskrivelse av aktivitet med budsjett. Søknadene behandles administrativt fortløpende og utbetales etter gjennomført aktivitet, basert på faktura.

Kommunene søker på vegne av sine skoler. Videregående skoler søker direkte.
Søknadsskjema finner dere her:  Jubileumspott

Mer informasjon og spørsmål rettes til:
Mona Aas Johansen
epost: mona.aas.johansen@tffk.no
Tlf: 77 78 86 56 / 414 14234