Søkbare midler for kommuner

Søkbare midler DKS – Frist 20. Des

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark ønsker å stimulere til egenaktivitet som igjen kan bidra til større eierskap til Den kulturelle skolesekken.  Midlene skal i samarbeid med profesjonelle kunstnere bidra til å realisere ideer som kommer fra elevene og fra de som jobber med Den kulturelle skolesekken. De skal være et tilbud som kommer i tillegg til det som skolene allerede gjør i dag, og ikke erstatte tradisjonelle eller eksisterende aktiviteter. 

Det er kun kommuner som kan søke,  se kriterier og søknadskjema:

Kriterier
Elektronisk søknadskjema

Lykke til !

For spørsmål, ta kontakt med

Mona Aas Johansen
epost: mona.aas.johansen@tffk.no
Tlf: 77 78 86 56/ 414 14234