STYRINGSDOKUMENTER FOR DKS

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

På denne siden finner du lenker til sentrale styringsdokumenter.

Andre sentrale dokumenter: