FRISTAR
 

INNMELDING AV PRODUKSJONAR

På grunn av stort planleggjingsbehov opererer fylkes- og direktekommunar med ein frist for innmelding av tilbod fra kunstnere og utøvere. Nedanfor finn du oversikt over dei ulike fylkeskommunane og kommunane.

Fristar
I samband med utvikling av ny portal for DKS vil det frå 2019 bli felles frist for innmelding av forslag til produksjonar (1. oktober). I 2018 vil det fortsatt være ulike fristar (sjå oversikten under). Klikk på fylke eller kommune for å vitje deira eigne infosider til utøvarar.

   Østfold, 1. oktober 2018  
   Akershus, 1. oktober 2018
   Oslo, 1. oktober 2018   
   Hedmark, 1. september 2018  
   Oppland, 1. oktober 2018    
   Buskerud, 1. oktober 2018      
   Vestfold,  1. oktober 2018   
   Telemark, 1. oktober 2018       
   Aust-Agder, 1. oktober 2018   
   Vest-Agder, 15. desember 2018  
   Rogaland, 1. oktober 2018   
   Hordaland, 1. oktober 2018       
   Sogn og Fjordane, 1. oktober 2018     
   Møre og Romsdal, 1. oktober 2018    
   Trøndelag 1. oktober 2018         
   Nordland, 1. oktober 2018       
   Troms, 1. oktober 2018   
   Finnmark, 1. okober 2018  

Alta, 1. oktober 2018
Asker, 1. oktober 2018  
Bergen, 1. desember 2018   
Bodø, 1. oktober 2018   
Bærum,  1. oktober 2018
Eisdvoll  1. november 2018
Karmøy, 15. januar 2018      
Lørenskog, 1. oktober 2018  
Stavanger,  15. november 2018   
Tromsø, 1. oktober 2018    
Trondheim 1. oktober 2018
Ås 1. november 2018


Nokre av dei nasjonale kunstformidlingsinstitusjonane disponerer søkbare midlar, og/eller tilbyr kurs og rettleiing. Ta direkte kontakt med dei her: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

STØTTEORDNINGANE TIL KULTURRÅDET