SØKNADS-FRISTAR

Det finnst førebels ikkje ein samla stad å søke midlar til produksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Nokre av dei nasjonale kunstformidlingsinstitusjonane disponerer søkbare midlar, og/eller tilbyr kurs og rettleiing. Ta direkte kontakt med dei her: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

Fylkeskommunane disponerer ein stor del av midla, og nokre har også søkbare midlar. Sjå fristar lenger ned på sida. Dersom du lurer på om din idé eller produksjon egner seg for skulesekken kan du ta kontakt med dei fylka eller kommunane du ønskjer å turnere i. Ei oversikt over fylkeskommunane og kommunane (såkalla direktekommunar) finn du her.

INNMELDING AV PRODUKSJONAR

På grunn av stort planleggjingsbehov opererer mange fylkeskommunar no med ein frist for innmelding av tilbod fra kunstnere og utøvere. Nedanfor finn du oversikt over dei ulike fylkeskommunane og kommunane. Det må søkjast til kvar enkelt fylkeskommune og direkte-kommune.

Fristar
I samband med utvikling av ny portal for DKS vil det frå 2019 bli felles frist for innmelding av forslag til produksjonar (1. oktober). I 2018 vil det fortsatt være ulike fristar (sjå oversikten under). Klikk på fylke eller kommune for å vitje deira eigne infosider til utøvarar.

   Østfold, 1. oktober 2018  
   Akershus, 15. september 2018
   Oslo, 1. oktober 2018   
   Hedmark, 1. september 2018  
   Oppland, 1. oktober 2018    
   Buskerud, 1. oktober 2018      
   Vestfold,  1. februar 2018 (unntatt konsertane, dei planleggjast på hausten.)    
   Telemark, 1. oktober 2018       
   Aust-Agder, 1. oktober 2018   
   Vest-Agder, 15. desember 2018  
   Rogaland, 1. november 2018   
   Hordaland, 1. oktober 2018       
   Sogn og Fjordane, 1. oktober 201      
   Møre og Romsdal, Ingen frist, tar imot forslag hele året         
   Trøndelag 1. oktober 2018         
   Nordland, 1. oktober 2018       
   Troms, 1. oktober 2018   
   Finnmark, 1. okober 2018  

Alta, 1. mars 2018
Asker, 1. oktober 2018  
Bergen, 1. desember 2018   
Bodø, 1. oktober 2018   
Bærum,  1. oktober 2018
Eisdvoll  1. november 2018
Karmøy, 15. januar 2018      
Lørenskog, 1. oktober 2018  
Stavanger,  15. november 2018   
Tromsø, 1. oktober 2018    
Trondheim 1. oktober 2018
Ås 1. november 2018

Litteraturbruket og Scenekunstbruket har produksjonsmidlar ein kan søke på.
Fristen er 1. mars (tilretteleggjing/gjenopptaking) og 1. september (nye produksjonar og tilretteleggjing/gjenopptaking).

STØTTEORDNINGANE TIL KULTURRÅDET