SØKNADS-FRISTAR

Det finnst førebels ikkje ein samla stad å søke midlar til produksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Nokre av dei nasjonale kunstformidlingsinstitusjonane disponerer søkbare midlar, og/eller tilbyr kurs og rettleiing. Ta direkte kontakt med dei her: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

Fylkeskommunane disponerer ein stor del av midla, og nokre har også søkbare midlar. Sjå søknadsfristar lenger ned på sida. Dersom du lurer på om din idé eller produksjon egner seg for skulesekken kan du ta kontakt med dei fylka eller kommunane du ønskjer å turnere i. Ei oversikt over fylkeskommunane og kommunane (såkalla direktekommunar) finn du her.

INNMELDING AV PRODUKSJONAR

På grunn av stort planleggjingsbehov opererer mange fylkeskommunar no med ein frist for innmelding av tilbod fra kunstnere og utøvere. Nedanfor finn du oversikt over dei ulike fylkeskommunane og kommunane. Det må søkjast til kvar enkelt fylkeskommune og direkte-kommune.

Søknadsfristar
Mange kommunar og fylkeskommunar har same søknadsfrist kvart år.

Klikk på fylke eller kommune for å vitje deira eigne infosider til utøvarar.

1          Østfold, fredag 1. september 2017   
2          Akershus, fredag 15. september 2017
3          Oslo, onsdag 1. november 2017    
4          Hedmark, fredag 1. september 2017   
5          Oppland, søndag 15. oktober 2017      
6          Buskerud, onsdag 1. nov (grunnskule) 1. okt (vgs)       
7          Vestfold, torsdag 1. februar 2018 (Unntatt konsertane, dei planleggjast på hausten.)    
8          Telemark, søndag 1. oktober 2017        
9          Aust-Agder, onsdag 1. november 2017    
10        Vest-Agder, fredag 15. desember 2017   
11        Rogaland, onsdag 1. november 2017    
12        Hordaland, søndag 1. oktober 2017        
14        Sogn og Fjordane, Ingen frist, tar imot forslag hele året         
15        Møre og Romsdal, Ingen frist, tar imot forslag hele året         
16        Sør-Trøndelag, onsdag 1. november 2017    
17        Nord-Trøndelag, Ingen frist, tar imot forslag hele året         
18        Nordland, 1. november 2017        
19        Troms, onsdag 1. november 2017    
20        Finnmark, onsdag 1. november 2017   

Alta, torsdag 1. mars 2018
Asker, onsdag 1. november 2017    
Bergen, fredag 1. desember 2017     
Bodø, fredag 1. desember 2017     
Bærum, onsdag 1. november 2017    
Eisdvoll
Karmøy, måndag 15. januar 2018      
Lørenskog, fredag 01. desember 2017    
Stavanger, onsdag 15. november 2017    
Tromsø, Februar 2018          
Trondheim, onsdag 01. november 2017    
Ås

Litteraturbruket og Scenekunstbruket har produksjonsmidlar ein kan søke på.
Fristen er 1. mars (tilretteleggjing/gjenopptaking) og 1. september (nye produksjonar og tilretteleggjing/gjenopptaking).

STØTTEORDNINGANE TIL KULTURRÅDET