NASJONALE AKTØRER

De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

Rikskonsertene er nasjonal aktør for musikk
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er nasjonal aktør for visuell kunst
Norsk scenekunstbruk er nasjonal aktør for scenekunstfeltet
Norsk filminstitutt er nasjonal aktør for filmfeltet
Norsk kulturråd er nasjonal aktør for kulturarvfeltet
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteraturfeltet