Kontakt

Sekretariatet til Den kulturelle skolesekken ble fra 01.01.2016 slått sammen med Rikskonsertene, som nå er ny etat for DKS: Kulturtanken- Den kulturelle skolesekken Norge. Alle henvendelser som tidligere ble rettet til DKS sekretariatet skal nå rettes til Kulturtanken, tlf. 22 02 59 00 eller post@kulturtanken.no eller se Kulturtanken.no for kontaktinfo og ansatte.
 

FYLKESKOMMUNER:

AKERSHUS
Cathrine Haakonsen (Enheltsleder), cathrine.haakonsen[at]afk.no
Tlf: 22 05 53 52 / 917 63 119, sentralbord: tlf 22 05 53 40

AUST-AGDER
Vigdis Blaker (leder), vigdis.blaker@austagderfk.no

BUSKERUD
Lill Carin Jacobsen (DKS-koordinator og grunnskole), tlf 32 80 86 73 / 995 76 447, lill.jacobsen@bfk.no
Hilde Eriksen (videregående), tlf 32 80 87 62 / 900 94 806, hilde.eriksen@bfk.no

FINNMARK
Kristin Sundelin, tlf 78 96 42 16, kristin@scenefinnmark.no

HEDMARK
Turnéorganisasjonen: www.turneorg.no /  post@turneorg.no/ 62 59 87 87
Daglig leder, Håkon Skoge: hakon.skoge@turneorg.no, 915 39 878
Programansvarlig VGS, Knut Inge Erlingsen: knut.inge.erlingsen@turneorg.no, 995 28 619
DKS koordinator for kommunene, Øyvind Midtskogen, oyvind.midtskogen@hedmark.org 62 54 44 26

HORDALAND
Charlotte Espeland, tlf 55 23 99 76, charlotte.espeland@post.hfk.no

MØRE OG ROMSDAL
Hanne Brakstad, hanne.brakstad@mrfylke.no

NORDLAND
Nina Badendyck (leder), tlf 75 65 05 12,
Stig Løvseth (leder avdeling Ung Kultur), tlf 75 65 08 20 / stilov@nfk.no

NORD-TRØNDELAG
Irene Rosenblom, tlf 74 11 11 78, irene.rosenblom@ntfk.no
Henning Lystad, tlf 74 11 54 39, henning.lystad@ntfk.no

OPPLAND
Svein Thore Jensen (videregående), tlf 61 28 93 46, svein.thore.jensen@oppland.org

OSLO
Kristin Falck, tlf 41 57 87 67,  kristin.falck@ude.oslo.kommune.no
DKS felles, dks@ude.oslo.kommune.no

ROGALAND
Kirsti Sandved, tlf 51 51 68 27, kirsti.sandved@rogfk.no

SOGN OG FJORDANE
Øyvind Høstaker, tlf 95 22 21 68, oyvind.hostaker@sfj.no

SØR-TRØNDELAG
Ketil Hustad, tlf 73 86 62 75 / 901 98 902, ketil.hustad@stfk.no
Øystein Eide, tlf 73 86 64 42 / 900 91 239, oystein.eide@stfk.no

TELEMARK
Kulturskatten v/Anne Hermansen, tlf: 35 91 79 723, anne.hermansen(at)kulturskatten.no

TROMS
 Kjell Arthur Helmersen (leder), tlf 77 78 86 61 / 938 33 488, kjell.helmersen@tromsfylke.no
Mona Ås Johansen (DKS-koordinator), tlf 77 78 86 56 / 414 14 234, mona.aas.johansen@tromsfylke.no

VESTFOLD
Anna B. Jørgensen, tlf 33 34 40 72, annaj@vfk.no
Natasha Peevor-Johnson (videregående), tlf 33 34 40 95, natashap@vfk.no
Torill Sjømæling, tlf 33 34 40 75, torillsj@vfk.no

VEST-AGDER
Anne Tone Hageland, tlf 38 07 45 65, annetone.hageland@vaf.no

ØSTFOLD
Johannes Hafnor, tlf 957 95 573, johhaf@ostfoldfk.no100% - KOMMUNER:

ALTA
Odd Håvard Holtet, tlf 78 45 50 80/99 44 51 72, epost: odd.holtet(at)alta.kommune.no

ASKER
Gro Lystad, tlf 913 91 417 /66 76 81 03, epost: glystad@asker.kommune.no

BERGEN
Elisabeth Vaule (kultur), elisabeth.vaule(at)bergen.kommune.no
Monica Håkansson (skole), tlf 55 56 24 85, monica.hakansson(at)bergen.kommune.no

BODØ
Charlotte Espejord Jakobsen, dks(at)bodo.kommune.no, tlf: 75 55 66 64/ 954 49 556

BÆRUM
Tom Wulff, tom.wulff@baerum.kommune.no, tlf: 67 50 43 10 / 911 15 044
Hans Petter Dillevig, hans.dillevig@baerum.kommune.no, tlf: 67 50 43 11 / 924 22 653

EIDSVOLL
Marit Hoel Robertsen Marit.Hoel.Robertsen (at)eidsvoll.kommune.no

KARMØY
Astrid Havn Tranøy, tlf 52 85 73 68,  epost: aht01(at)karmoy.kommune.no

LØRENSKOG
Kjersti Østnes Eggum, tlf 67 93 40 00, epost: kjeegg(at)lorenskog.kommune.no
Siri Adorsen, tlf 67 93 44 52, epost: sao(at)lorenskog.kommune.no

STAVANGER
Terje Rønnevik, terje.ronnevik(at)stavanger.kommune.no, tlf: 51 50 70 60
Roald Hindal, epost: roald.hindal@stavanger.kommune.no tlf: 482 30 506

TROMSØ
Torbjørn Ingvaldsen, tlf 77 79 05 75 / 920 80 358, dks(at)tromso.kommune.no
Nina Mathisen, tlf: 777 90 575

TRONDHEIM
Jorunn Dugstad, tlf 72 54 57 46 / 92609821, jorunn.dugstad(at)trondheim.kommune.no
Guri Dodig, epost: guri.dodig@trondheim.kommune.no

ÅS
Alexander Krohg Plur, epost: alexander.k.plur@as.kommune.no, tlf: 970 12 628