FOR UTØVERE

Det finnes ikke et samlet sted å søke midler til produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Noen av de nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken disponerer søkbare midler til produksjoner. Hver aktør har oversikt over sine midler.

Fylkeskommunene disponerer en stor del av midlene. Noen fylkeskommuner har også søkbare midler. En oversikt over de nasjonale aktørene finner du her, og oversikten over fylkeskommunene og direktekommunene finner du her.

Hvis du lurer på om din idé eller produksjon egner seg for skolesekken kan du ta kontakt med de fylkene eller kommunene du har lyst til å turnere i, eventuelt kan du også kontakte den nasjonale aktøren på ditt felt.

INNMELDING AV PRODUKSJONER

På grunn av stort planleggingsbehov opererer mange fylkeskommuner nå med en frist for innmelding av tilbud fra kunstnere og utøvere. Nedenfor finner du oversikt over de forskjellige fylkeskommunene og kommunene. Det må søkes til hver enkelt fylkeskommune og direktekommune.

Søknadsfrister
Mange kommuner og fylkeskommuner har samme søknadsfrister hvert år.

 

 • Løpende frist: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane
 • 15. januar: Karmøy
 • 1. februar: Vestfold
 • 15. februar: Tromsø
 • 1. mars: Alta
 • 1. september: Hedmark, Østfold
 • 15. september: Akershus
 • 1. oktober: Buskerud (vgs), Hordaland, Telemark, Eidsvoll
 • 15. oktober: Oppland
 • 1. november: Aust-Agder, Buskerud (grunnskole), Finnmark, Nordland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms, Vestfold (musikk grunnskole), Trondheim
 • 15. november: Stavanger
 • 1. desember: Bergen, Bodø, Lørenskog
 • 15. desember: Vest-Agder


Litteraturbruket og Scenekunstbruket har produksjonsmidler man kan søke på. Fristen for Litteraturbruket er 1. mars. Fristen for Scenekunstbruket er 1. mars (tilrettelegging/gjenopptakelse) og 1. september (nye produksjoner og tilrettelegging/gjenopptakelse).

KULTURRÅDETS STØTTEORDNINGER