FOR UTØVERE

Det finnes ikke et samlet sted å søke midler til produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Noen av de nasjonale kunstformidlingsinstitusjonene disponerer søkbare midler, og eller tilbyr kurs og veiledning. Ta kontakt med dem: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

Fylkeskommunene disponerer en stor del av midlene, og noen har også søkbare midler. Se søknadsfrister lenger ned på siden. Hvis du lurer på om din idé eller produksjon egner seg for skolesekken kan du ta kontakt med de fylkene eller kommunene du ønsker å turnere i. En oversikt over fylkeskommunene og kommunene (såkalte 100%-kommuner) finner du her.

INNMELDING AV PRODUKSJONER

På grunn av stort planleggingsbehov opererer mange fylkeskommuner nå med en frist for innmelding av tilbud fra kunstnere og utøvere. Nedenfor finner du oversikt over de forskjellige fylkeskommunene og kommunene. Det må søkes til hver enkelt fylkeskommune og 100%-kommune.

Søknadsfrister
Mange kommuner og fylkeskommuner har samme søknadsfrister hvert år.

 

 • Løpende frist: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane
 • 15. januar: Karmøy
 • 1. februar: Vestfold
 • 15. februar: Tromsø
 • 1. mars: Alta
 • 1. september: Hedmark, Østfold
 • 15. september: Akershus
 • 1. oktober: Buskerud (vgs), Hordaland, Telemark, Eidsvoll
 • 15. oktober: Oppland
 • 1. november: Aust-Agder, Buskerud (grunnskole), Finnmark, Nordland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms, Vestfold (musikk grunnskole), Trondheim
 • 15. november: Stavanger
 • 1. desember: Bergen, Bodø, Lørenskog
 • 15. desember: Vest-Agder


Litteraturbruket og Scenekunstbruket har produksjonsmidler man kan søke på. Fristen for Litteraturbruket er 1. mars. Fristen for Scenekunstbruket er 1. mars (tilrettelegging/gjenopptakelse) og 1. september (nye produksjoner og tilrettelegging/gjenopptakelse).

KULTURRÅDETS STØTTEORDNINGER